Η έρευνα της Epson για την κατάσταση της αγοράς αποκαλύπτει εκτίναξη του κόστους εκτύπωσης, καθώς η υβριδική εργασία θέτει νέες προκλήσεις στους διαχειριστές IT και στη στρατηγική βιωσιμότητας

Μια νέα επιχειρηματική έρευνα για λογαριασμό της Epson, δείχνει ότι περίπου το 89% των υπευθύνων λήψης αποφάσεων στον τομέα IT έχουν διαπιστώσει αύξηση του κόστους εκτύπωσης τους τελευταίους 12-18 μήνες, παρά το γεγονός ότι σχεδόν οι μισοί (45%) αναφέρουν μείωση του όγκου των εκτυπώσεων.

Εξαιτίας της εκρηκτικής αύξησης της υβριδικής εργασίας, οι διαχειριστές IT διαπίστωσαν τον πολλαπλασιασμό των εκτυπωτών που εισήχθησαν στους οργανισμούς καθώς οι εργαζόμενοι αγόρασαν εκτυπωτές για να υποστηρίξουν την εργασία από το σπίτι (σύμφωνα με το 53% των ερωτηθέντων). Ως αποτέλεσμα, η ανάγκη διαχείρισης του όγκου των εκτυπωτών από διαφορετικές επωνυμίες που εισήχθησαν στον στόλο της εταιρείας, θεωρείται πλέον ως βασική πίεση από πάνω από το ένα τρίτο (37%) των επικεφαλής IT. Άλλοι είδαν τους εργαζόμενους να ξοδεύουν σημαντικά χρηματικά ποσά για φύσιγγες, ως αποτέλεσμα της αγοράς συμβατικών εκτυπωτών σχεδιασμένων για οικιακή χρήση (70%) και της μη διάκρισης μεταξύ επαγγελματικών και προσωπικών εκτυπώσεων, για τις οποίες οι οργανισμοί επωμίζονται το κόστος (71%).

Ταυτόχρονα, πάνω από το ένα τρίτο των ερωτηθέντων (38%) αναφέρει ότι οι εκτυπωτές δέχονταν μεγάλη πίεση σε καίριες στιγμές όταν τα άτομα ξαναγύρναγαν στο γραφείο και γινόντουσαν οι εκτυπώσεις που είχαν αποθηκευτεί, ενώ το 64% δήλωσε ότι παρατήρησε αύξηση των εργαζομένων που δουλεύουν επιπλέον ώρες λόγω του χρόνου διακοπής λειτουργίας των εκτυπωτών (ελλιπής λειτουργική ετοιμότητα).

Αυτές οι εμπειρίες έχουν οδηγήσει σχεδόν τα δύο τρίτα (63%) να δηλώνουν τώρα ότι θα προβούν σε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης των εκτυπώσεων στο μέλλον, με πάνω από τους μισούς (52%) να αναφέρουν την ανάγκη μείωσης των απαιτήσεων συντήρησης των εκτυπωτών και (το 39%) να δηλώνει την ανάγκη μείωσης του κόστους, εστιάζοντας παράλληλα στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων.

Βιωσιμότητα

Μια σημαντική τάση που αποκάλυψαν οι ερωτηθέντες ήταν η δυσκολία να δοθεί προτεραιότητα στις ανησυχίες για τη βιωσιμότητα παράλληλα με τη διαχείριση των νέων προκλήσεων που προκαλεί η ξαφνική μετάβαση σε υβριδικά περιβάλλοντα εργασίας.

Ενώ το 73% ισχυρίζεται ότι βλέπει πλέον να δίνεται έμφαση σε θέματα βιωσιμότητας όταν επενδύουν σε εκτυπωτές, πολλοί εξακολουθούν να μην γνωρίζουν ότι η τεχνολογία inkjet προσφέρει μεγαλύτερο όφελος βιωσιμότητας από την τεχνολογία laser και, παρόλο που το 57% αναγνωρίζει ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί μείωση εκπομπών CO 2,με την αλλαγή του τύπου των χρησιμοποιούμενων εκτυπωτών, μόνο το 43% εξετάζει λύσεις χωρίς τη χρήση θερμότητας.

Έλεγχος

Η διατήρηση του ελέγχου του υλικού των εκτυπωτών κατά τη διάρκεια της απομακρυσμένης εργασίας αναφέρθηκε ως βασική πίεση από το 75% των ερωτηθέντων, ενώ το 63% παραδέχτηκε ότι το τμήμα ΙΤ χάνει τον έλεγχο του στόλου των εκτυπωτών.

Η ανάκτηση αυτού του ελέγχου θα είναι ένα σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του κόστους και της βιωσιμότητας. Όταν ρωτήθηκαν, το 73% δήλωσε ότι η διαχείριση και ο έλεγχος του στόλου των εκτυπωτών αποτελεί συγκεκριμένο μέρος της πολιτικής τους για το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα, οπότε η αναζήτηση μεγαλύτερης σαφήνειας σχετικά με τις λύσεις βιώσιμης εκτύπωσης θα μπορούσε να αποτελέσει έναν γρήγορο τρόπο για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης. Η τεχνολογία χωρίς θερμότητα της Epson –που είναι διαθέσιμη τόσο σε μοντέλα κατάλληλα για μικρά/οικιακά γραφεία όσο και σε μοντέλα που απευθύνονται σε μεγάλα εταιρικά περιβάλλοντα– αποδεδειγμένα μειώνει της κατανάλωσης ενέργειας και τις εκπομπές CO 2έως και 83% σε σύγκριση με τους εκτυπωτές laser 1.

 

O Gareth Jay, Epson Europe, σχολίασε: «Τα ηγετικά στελέχη του IT αντιμετώπισαν πρωτοφανή πίεση τα τελευταία χρόνια, με τις ομάδες να έχουν πολύ περιορισμένο χρόνο και πόρους, καθώς αγωνίζονται να προσαρμόσουν τις ανάγκες του ΙΤ και της εκτύπωσης ώστε να ανταποκριθούν σε έναν νέο κόσμο εργασίας.

«Ορισμένα από τα ευρήματα της έρευνας αποκαλύπτουν ότι χρειάζεται να ενημερώσουμε πολύ περισσότερο σχετικά με το εύρος των πλεονεκτημάτων που προσφέρουν οι επαγγελματικοί εκτυπωτές inkjet χωρίς θερμότητα. Τα οφέλη αυτά μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που εντοπίζονται, ανεξάρτητα από το εάν πρόκειται για την εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων, τη χρήση λιγότερης ενέργειας και την μικρότερη εκπομπή CO2, την ανάγκη για λιγότερες παρεμβάσεις ή τη χρήση λιγότερων αναλώσιμων σε σχέση με τους εκτυπωτές laser.

«Ωστόσο, σε αυτά τα ευρήματα υπάρχει επίσης ελπίδα αλλά και ευκαιρίες. Πολλοί ερωτηθέντες εξετάζουν τώρα πώς να μετριάσουν τις μελλοντικές αναταραχές και να γίνουν πιο ανθεκτικοί. Υπάρχει η ευκαιρία να επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες εκτύπωσης και να αναζητήσουν πρόσθετες δυνατότητες στους υπάρχοντες στόλους εκτυπωτών. Η προσαρμογή για την καλύτερη υποστήριξη του εργατικού δυναμικού δεν χρειάζεται να είναι μπελάς. Θα μπορούσε να προσφέρει σημαντικά οφέλη αποδοτικότητας και παραγωγικότητας και να βοηθήσει τις εταιρείες να επανέλθουν σε τροχιά υλοποίησης των στόχων βιωσιμότητας.» 

Η έρευνα της Epson για την κατάσταση της αγοράς, η οποία διενεργήθηκε από την ανεξάρτητη εταιρεία έρευνας Coleman Parkes, πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 3.000 υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων στον τομέα IT σε 30 χώρες της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής.

Τα βασικά ευρήματα της έρευνας περιλαμβάνουν τα εξής:

Αλλαγές στην εκτύπωση λόγω της πανδημίας και του αντίκτυπου της υβριδικής εργασίας:

 • Αύξηση του κόστους: Η συντριπτική πλειοψηφίατων οργανισμών (89%) είδε αύξηση του κόστους εκτύπωσης τους τελευταίους 12 – 18 μήνες, με μέση αύξηση 14%.
 • Απώλεια ελέγχου:Η διατήρηση του ελέγχου στο υλικό των εκτυπωτών κατά την εργασία εξ αποστάσεως προσδιορίστηκε ως η κύρια πίεση, με μόνο το 42% να δηλώνει ότι, σε κάποιο βαθμό, είχε το σωστό επίπεδο ελέγχου στις αποφάσεις για την αγορά και τη διαχείριση των εκτυπωτών.  Ενώ η συντριπτική πλειονότητα των οργανισμών (93%) έθεσε κάποιας μορφής περιορισμούς σχετικά με το ποιους εκτυπωτές θα μπορούσαν να αγοράσουν οι εργαζόμενοι για εργασία από το σπίτι κατά τη διάρκεια της πανδημίας και οι περισσότεροι οργανισμοί (76%) εισήγαγαν νέες οδηγίες, το 42% παραδέχεται ότι η συμμόρφωση ήταν περιορισμένη. Οι κύριες ανησυχίες σχετικά με την εκτύπωση στο σπίτι περιλαμβάνουν την ασφάλεια, τη λογοδοσία για περιουσιακά στοιχεία που δεν βρίσκονται στο περιβάλλον του γραφείου και τη λήψη αιτημάτων συντήρησης για προϊόντα που αγοράστηκαν μεμονωμένα από τους εργαζόμενους.
 • Εμφάνιση υβριδικών συνηθειών:Η συμπεριφορά των χρηστών όσον αφορά τις εκτυπώσεις αλλάζει επίσης. Υπάρχει αυξημένη εστίαση στην εκτύπωση μόνο σημαντικών εγγράφων και οι εκτυπωτές βρίσκονται υπό μεγάλη πίεση σε καίριες στιγμές, όταν τα άτομα ξαναγύρναγαν στα γραφεία και γινόντουσαν οι εκτυπώσεις που είχαν αποθηκευτεί. Σχεδόν οι μισοί (44%) πιστεύουν ότι θα μετακινηθούν πιο κοντά σε ένα σύνολο κεντρικών εκτυπωτών εντός των επόμενων δύο ετών, ενώ περίπου τα δύο τρίτα (64%) των οργανισμών λειτουργούν ήδη με μια κεντρική ομάδα εκτυπωτών στο κανονικό περιβάλλον γραφείου/εργασίας. Στο ένα τέταρτο περίπου των οργανισμών (23%), οι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι θα υπάρχουν περισσότερες συσκευές διαθέσιμες για λιγότερους χρήστες. Οι προβλέψεις για τον εργασιακό χώρο ποικίλλουν: λίγο πάνω από το ένα τρίτο (36%) των ερωτηθέντων αναφέρουν ότι οι εργαζόμενοι θα επιστρέψουν στον εργασιακό χώρο σταδιακά, και το 27% αναφέρουν ότι θα χρησιμοποιηθεί ένα σύστημα με βάρδιες.
 • Αυξανόμενη σημασία της εκτύπωσης, με απαιτήσεις για ταχύτητα και αξιοπιστία:Οι μισοί από τους ερωτηθέντες (49%) πιστεύουν ότι οι εκτυπώσεις και η τεχνολογία εκτύπωσης θα αποκτήσουν μεγαλύτερη σημασία στον οργανισμό τους κατά τους επόμενους 12 μήνες. Μετά την πανδημία, η πλειονότητα (72%) των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα συνεχίσει να χρειάζεται μεγαλύτερη αξιοπιστία των εκτυπωτών, το 61% πιστεύει ότι η εκτύπωση θα παραμείνει σημαντική όσον αφορά τη διαχείριση κρίσιμων δεδομένων και το 53% δηλώνει ότι θα χρειαστεί μεγαλύτερες ταχύτητες εκτύπωσης για να ανταποκριθεί στη ζήτηση.
 • Οι στόχοι βιωσιμότητας βρίσκονται σε κίνδυνο:Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (69%) πιστεύει ότι οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις θα γίνουν πιο σημαντικές για τους οργανισμούς τους μετά την πανδημία της Covid-19, αλλά οι μισοί παραδέχτηκαν ότι η βιωσιμότητα έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα τους τελευταίους 12-18 μήνες. Ενώ το 60% των ερωτηθέντων αναμένουν μια ώθηση σε πιο βιώσιμες εκτυπώσεις ως αποτέλεσμα της υβριδικής εργασίας, σχεδόν τα δύο τρίτα (61%) πιστεύουν ότι ο πολλαπλασιασμός των νέων εκτυπωτών για την υποστήριξη της εργασίας στο σπίτι σημαίνει ότι δεν θα επιτύχουν τους στόχους τους για τη βιωσιμότητα.
 • Η χρήση ενέργειας αποτελεί βασική πρόκληση: Παρόλο που το 95% των οργανισμών παρακολουθεί την κατανάλωση ενέργειας του στόλου των εκτυπωτών τους, μόνο το 35% έχει σαφή εικόνα. Υπάρχει, ωστόσο, έντονη επιθυμία να βελτιωθεί η κατανόηση της εξοικονόμησης που θα μπορούσε να επιτευχθεί με την αλλαγή του τρόπου διαχείρισης του στόλου των εκτυπωτών (66%) και με την αλλαγή των τύπων των εκτυπωτών που χρησιμοποιούνται (57%).
 • Διαδεδομένες λανθασμένες αντιλήψεις: Αν και η έρευνα αποκάλυψε ένα κενό στην ενημέρωση σχετικά με το εύρος των επιχειρηματικών πλεονεκτημάτων που προσφέρουν οι εκτυπωτές inkjet, οι ερωτηθέντες αναγνώρισαν ότι είναι ευκολότεροι στη συντήρηση, παρέχουν καλύτερη ποιότητα εκτύπωσης και είναι φθηνότεροι στη λειτουργία.
   

 

Σημειώσεις προς το συντάκτη

Μεθοδολογία: Η έρευνα της Epson για την κατάσταση της αγοράς
Η έρευνα σε 3.000 ερωτηθέντες σε 30 χώρες της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής διενεργήθηκε από την ανεξάρτητη εταιρεία ερευνών Coleman Parks τον Ιανουάριο του 2022. Στους ερωτηθέντες περιλαμβάνονταν υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων στον τομέα IT, όλοι από οργανισμούς με τουλάχιστον 340 υπαλλήλους σε διάφορους κλάδους, όπως επιχειρηματικές και επαγγελματικές υπηρεσίες, κυβερνητικές υπηρεσίες, υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση, λιανικό εμπόριο, νομικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. 

Πληροφορίες για τους επαγγελματικούς εκτυπωτές inkjet χωρίς θερμότητα της Epson

Ο επαγγελματικός εκτυπωτής inkjet χωρίς θερμότητα της Epson προσφέρει μια σειρά πλεονεκτημάτων στους σύγχρονους οργανισμούς, απελευθερώνοντας χρόνο και χώρο, δημιουργώντας καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα και μειώνοντας τις εκπομπές και το κόστος. Οφέλη:

 • Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας εξοικονομεί ενέργεια και χρήματα: Η τεχνολογία χωρίς θερμότητα της Epson καταναλώνει έως και 83% λιγότερη ενέργεια 1. Οι εκτυπωτές inkjet δεν διαθέτουν μονάδα τήξης, με αποτέλεσμα να υπάρχει σημαντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.
 • Εξοικονομεί χρόνο παρέχοντας σταθερή εκτύπωση υψηλής ταχύτητας: Η τεχνολογία χωρίς θερμότητα δεν απαιτεί προθέρμανση κατά την ενεργοποίηση ή την έναρξη λειτουργίας από κατάσταση αδράνειας. Έτσι η εκτύπωση αρχίζει αμέσως, και από τη στιγμή ετοιμότητας είναι κατά 50% ταχύτερη σε σύγκριση με τους εκτυπωτές laser.
 • Λιγότερα ανταλλακτικά, μικρότερη περιβαλλοντική επίπτωση: Οι εκτυπωτές laser συνήθως χρησιμοποιούν περισσότερα αναλώσιμα, ενώ σε πολλές περιπτώσεις απαιτούν και περιοδική αντικατάσταση του τυμπάνου, του ιμάντα μεταφοράς και της μονάδας τήξης. Οι inkjet εκτυπωτές μας, χάρη στην τεχνολογία χωρίς θερμότητα, παράγουν έως και 96% λιγότερα απορρίμματα χρησιμοποιημένων αναλώσιμων από ό,τι οι εκτυπωτές laser. 
 • Λιγότερες παρεμβάσεις, αυξημένη παραγωγικότητα: Η δομή χωρίς θερμότητα των εκτυπωτών inkjet της Epson σημαίνει ότι υπάρχουν λιγότερα μέρη που μπορούν να πάθουν βλάβη, γεγονός που μειώνει τον αριθμό των απαιτούμενων παρεμβάσεων.

Author profile

Matina Vorria

Marketing Service Specialist, Epson Greece

Σχετικά με την Epson

Η Epson αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη της τεχνολογίας, αφοσιωμένο στη διασύνδεση ατόμων, αντικειμένων και πληροφοριών με τις πρωτότυπες και αποτελεσματικές, ολοκληρωμένες, μικρού μεγέθους τεχνολογίες ακριβείας της. Με μια γκάμα προϊόντων που εκτείνεται από εκτυπωτές inkjet και ψηφιακά συστήματα εκτυπώσεων έως βιντεοπροβολείς 3LCD, ρολόγια και ρομποτικούς μηχανισμούς, η εταιρεία επικεντρώνεται στην καινοτομία και την υπέρβαση των προσδοκιών των πελατών στους τομείς των εκτυπώσεων inkjet, των οπτικών μέσων επικοινωνίας, των αναλωσίμων και της ρομποτικής.

Με επικεφαλής την εταιρεία Seiko Epson Corporation με έδρα την Ιαπωνία, ο όμιλος Epson απασχολεί περισσότερους από 81.000 υπαλλήλους σε 85 εταιρείες παγκοσμίως και είναι υπερήφανος για τη συμμετοχή στις κοινότητες όπου λειτουργεί και τις συνεχόμενες προσπάθειές του για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

global.epson.com

Πληροφορίες άρθρου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
TAGS
#inkjet

Downloads

Related press releases

Οι επενδύσεις, οι καινοτομίες πράσινης τεχνολογίας και η εμπλουτισμένη εκπαίδευση κυριαρχούν στην έκθεση βιώσιμης ανάπτυξης 2021/22 της Epson Europe
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Η Epson και ο οίκος μόδας Brunello Cucinelli προωθούν το παγκόσμιο όραμα για την κυκλική οικονομία που στηρίζεται στην τεχνολογία
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Η Epson δημοσιεύει την έκθεση ευρωπαϊκής βιωσιμότητας «Green Choice» 2021
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ