Η ανεξάρτητη εργασία αναμένεται να είναι σύντομα η πιο σημαντική δεξιότητα για το βιογραφικό σας

By Epson Blog Team

Η συνδεσιμότητα αλλάζει τον τρόπο ζωής μας. Αντιστοίχως, αλλάζει και τον τρόπο εργασίας μας. Κατά συνέπεια, οι μελλοντικές γενιές θα περιλαμβάνουν ειδικούς στο να εργάζονται ανεξάρτητα, οι οποίοι θα καταφέρνουν να διαπρέπουν στον τομέα της συνεργασίας, χάρη στα εικονικά μέσα.

Αυτή η τάση πρόκειται να αλλάξει ουσιαστικά το εργασιακό τοπίο για έναν μεγάλο αριθμό Ευρωπαίων εργαζομένων. Καθώς η τεχνολογία εξακολουθεί να εξελίσσεται, οι αίθουσες διδασκαλίας και συσκέψεων θα εστιάζουν ολοένα και περισσότερο στην τεχνολογία, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη από την Epson και περιελάμβανε συνεντεύξεις από 17 ειδικούς και μια έρευνα σε πάνω από 7.000 Ευρωπαίους εργαζομένους.

Εκπαιδεύοντας την επόμενη γενιά

Τα εκπαιδευτικά μας συστήματα οδεύουν προς μια εποχή, όπου θα κυριαρχεί η δημιουργική συνεργασία και η μετα-εκπαίδευση. Σύμφωνα με το 70% των ερωτηθέντων, οι εκπαιδευτικοί δεν θα είναι πλέον υπεύθυνοι μόνο για τη μετάδοση της γνώσης, αλλά θα έχουν πιο κρίσιμο ρόλο στην καθοδήγηση των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία. Το 64% των ερωτηθέντων της έρευνας πιστεύουν ότι η εφαρμογή πληροφοριών και οι δεξιότητες ανάλυσης θα αποτελούν το κεντρικό σημείο του εκπαιδευτικού συστήματος του αύριο.

Το μέλλον έχει όμως και παγίδες. Το 69% των ερωτηθέντων ανησυχούν ότι η υπερβολική εξάρτηση από την τεχνολογία και η πρόσβαση σε πληροφορίες θα μπορούσε να οδηγήσει σε γενικό υποβιβασμό των γνώσεων. Ομοίως, το 67% των ερωτηθέντων συμφωνούν ότι η διατήρηση της γνώσης δεν θα αποτελεί πλέον το στόχο της εκπαίδευσης, καθώς η πρόσβαση στις πληροφορίες θα είναι σταθερή και συνεχόμενη.

Εικονική συνεργασία

Σύμφωνα με το 74% των ερωτηθέντων, η τεχνολογία έχει τη δυνατότητα να φέρει την επανάσταση στις εκπαιδευτικές και εργασιακές πρακτικές, αλλά καμία εικονική εφαρμογή δεν μπορεί ακόμα να αντικαταστήσει τις πρόσωπο-με-πρόσωπο επικοινωνίες, όσον αφορά τη διαμόρφωση σχέσεων. Είναι λογικό να υποθέσουμε ότι αυτή η οπτική μπορεί να απειληθεί από την ανάδειξη μελλοντικών τεχνολογιών, καθώς ήδη αναπτύσσονται νέες λειτουργίες, όπως η ολογραφική προβολή.

Σε συνδυασμό με αυτήν την εικονική επέκταση, μόλις το 30% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η εξέλιξη του φυσικού εργασιακού χώρου θα βελτιώσει τη σύνδεση μεταξύ των εργαζομένων. Ωστόσο, η σχέση των online και των offline εργαλείων εξακολουθεί να είναι συμπληρωματική στις ήδη υπάρχουσες διαδικασίες, ενώ το 71% των ερωτηθέντων συμφωνούν πως η «μεικτή εκμάθηση» θα καταστήσει πιο δυναμική την εκπαίδευση και πιο αποτελεσματικούς τους εκπαιδευτικούς.

Ένας κόσμος παγκόσμιας εργασίας

Η νέα τεχνολογία θα υποστηρίζει ακόμα περισσότερο τη συνεργασία μεταξύ τοπικών και παγκόσμιων υπαλλήλων, παρόλο που ο σχεδιασμός της εκπαίδευσης και της υποστήριξης των εργαζομένων θα είναι κρίσιμης σημασίας, για την προσαρμογή σε νέες τεχνολογίες.

Σύμφωνα με το 71% των ερωτηθέντων, οι αίθουσες συσκέψεων του μέλλοντος θα είναι εντελώς εικονικές, με τους εργαζόμενους από όλο τον κόσμο να χρησιμοποιούν τεχνολογίες, όπως AR και ολογραφικούς βιντεοπροβολείς, ώστε να συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας, σε πραγματικό χρόνο. Είναι, ωστόσο, ξεκάθαρο πως υπάρχει ένα κενό στην κατανόηση του κόσμου ως προς τη βέλτιστη χρήση αυτών των τεχνολογιών. Αν και οι μελλοντικές γενιές, θα κατανοούν ολοένα και περισσότερο τη νέα τεχνολογία, εκείνοι που βρίσκονται αυτήν τη στιγμή στο χώρο εργασίας θα πρέπει να εξελίξουν τις δεξιότητές τους σε τομείς με τους οποίους δεν ήταν εξοικειωμένοι στο παρελθόν.

Διεύρυνση της διάθεσης για μάθηση

Η ενίσχυση του ενθουσιασμού των εργαζομένων είναι κρίσιμης σημασίας γι' αυτήν την απαραίτητη διεύρυνση των δεξιοτήτων στον τεχνολογικό τομέα. Είναι αξιοσημείωτο πως το 65% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι θα απέφευγαν να αναλάβουν διαφορετικά καθήκοντα, αν ένιωθαν ότι απειλείται η υφιστάμενη θέση τους, ενώ οι εταιρείες πρέπει να προσπαθήσουν να επωφεληθούν από αυτήν τη διάθεση για μάθηση προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει η τεχνολογία.

Η εκπαίδευση για τον μελλοντικό εργασιακό χώρο θα απαιτεί μια ευρεία γκάμα νέων δεξιοτήτων. Αυτές οι νέες δεξιότητες θα χρειαστεί ναυποστηριχθούν με τις βασικές δεξιότητες της έμπνευσης, της κατανόησης, της συμπάθειας και της διαμόρφωσης σχέσεων. Η αναγνώριση αυτών των δεξιοτήτων και η ενθάρρυνση των εργαζομένων να υιοθετήσουν και να υποστηρίξουν αυτήν την εξέλιξη, θα διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην προετοιμασία τους για την τεχνολογική μεταμόρφωση στον κλάδο.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Η πλήρης έρευνα περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες. Από εδώ μπορείτε να την κατεβάσετε

 


Σχετικά με την Epson

Η Epson αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη της τεχνολογίας, αφοσιωμένο στη διασύνδεση ατόμων, αντικειμένων και πληροφοριών με τις πρωτότυπες και αποτελεσματικές, ολοκληρωμένες, μικρού μεγέθους τεχνολογίες ακριβείας της. Με μια γκάμα προϊόντων που εκτείνεται από εκτυπωτές inkjet και ψηφιακά συστήματα εκτυπώσεων έως βιντεοπροβολείς 3LCD, ρολόγια και ρομποτικούς μηχανισμούς, η εταιρεία επικεντρώνεται στην καινοτομία και την υπέρβαση των προσδοκιών των πελατών στους τομείς των εκτυπώσεων inkjet, των οπτικών μέσων επικοινωνίας, των αναλωσίμων και της ρομποτικής.

Με επικεφαλής την εταιρεία Seiko Epson Corporation με έδρα την Ιαπωνία, ο όμιλος Epson απασχολεί περισσότερους από 81.000 υπαλλήλους σε 85 εταιρείες παγκοσμίως και είναι υπερήφανος για τη συμμετοχή στις κοινότητες όπου λειτουργεί και τις συνεχόμενες προσπάθειές του για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

global.epson.com/

Πληροφορίες άρθρου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Author

Author profile

Epson Blog Team

Our team of bloggers have a passion for how technology can improve your lives and want to share this with you.