Epsons markedsundersøgelse viser, at omkostninger til udskrivning er skyhøje pga. de udfordringer, som it-chefer og bæredygtighed står over for som følge af fleksible og hybride arbejdsmiljøer

En ny forretningsundersøgelse bestilt af Epson viser, at 89 % (anslået) af it-beslutningstagere har oplevet en stigning i omkostninger til udskrivning i de seneste 12-18 måneder på trods af, at næsten halvdelen (45 %) rapporterede en nedgang i udskriftsmængde.

Den eksplosive vækst inden for hybriddrift medførte, at it-chefer så en stigning i antallet af printere i organisationer, da medarbejderne fik den nødvendige teknologi til at kunne arbejde hjemme (ifølge 53 % af respondenterne). Derfor betragtes behovet for at administrere mængden af forskellige printermærker nu som et større pres af mere end en tredjedel (37 %) af it-chefer. Andre så, at medarbejderne brugte store summer på patroner som et resultat af køb af "almindelige" printere, der er designet til privat brug i hjemmet (70 %), og hvor der ikke skelnes mellem erhvervsmæssig og personlig udskrivning, hvilket medfører en overpris for organisationer (71 %).

Samtidig rapporterer over en tredjedel af respondenterne (38 %), at der på visse tidspunkter var stort pres på printerne, især når der blev udskrevet lagrede udskrifter, når medarbejderne var på kontoret. 64 % angav, at de havde oplevet, at medarbejdere arbejdede over på grund af printernedetid (manglende service).

Disse erfaringer har medført, at ca. 63 % nu hævder, at de vil foretage større ændringer af, hvordan udskrivning fremover skal administreres, ca. 52 % angiver et behov for at reducere behovet for printervedligeholdelse, og 39 % angiver, at der er behov for at reducere omkostningerne og fokusere på at opfylde miljømæssige mål.

Bæredygtighed

Respondenterne afslørede, at der var en større udfordring i at prioritere bæredygtighedshensyn og samtidig håndtere de ny udfordringer, som skyldes den pludselige overgang til hybride arbejdsmiljøer.

Mens 73 % hævder, at de nu har fokus på bæredygtighed, når de investerer i printere, er mange stadig uvidende om, at inkjetteknologi er mere bæredygtig end laser, og selvom 57 % anerkender, at reduktion i CO 2-emissioner kan ske ved at ændre printertype, er der kun 43 %, der overvejer varmefri løsninger.

Kontrol

75 % af respondenterne siger, at de betragter kontrollen over printerhardware i forbindelse med fjernarbejde som et stort pres, og 63 % udtrykker, at it-afdelingerne begynder at miste kontrollen over printerflåden.

At genvinde denne kontrol vil være et stort skridt i retning af at rette op på både omkostnings- og bæredygtighedsproblemer. 73 % siger, at administration og kontrol over printerflåden er en specifik del af deres politik for miljø og bæredygtighed, så yderligere viden om bæredygtig udskrivning kunne være en hurtig måde til at håndtere denne udfordring. Epsons varmefri teknologi findes i modeller til både det lille kontor/hjemmekontoret og det store virksomhedsmiljø og har bevist en reduktion i energiforbruget og CO 2-emissioner med op til 83 % i sammenligning med laserprintere 1.

 

Gareth Jay, Epson Europe, kommenterede: "De seneste år har it-chefer været udsat for et hidtil uset pres med teams, som har krævet meget i form af tid og ressourcer, mens de har kæmpet for at tilpasse deres it- og printbehov til en ny arbejdsverden.”

"Nogle undersøgelsesresultater viser, at vi stadig mangler viden om de fordele, der tilbydes af vores varmefri inkjetprintere til erhvervsbrug, og som kan hjælpe med at understøtte de identificerede udfordringer, og det er uanset om der er tale om at spare tid og penge, bruge mindre energi og udsende mindre CO2, kræve mindre indgriben eller bruge færre forbrugsmaterialer end laserprintere.”

"Men der er også håb og muligheder i disse resultater. Mange respondenter har nu rettet opmærksomheden på, hvordan man kan undgå fremtidige afbrydelser og blive mere modstandsdygtige. Der er mulighed for at investere i nye udskrivningsteknologier og søge efter nye muligheder i de eksisterende printerflåder. At tilpasse sig til bedre at kunne støtte arbejdsstyrken behøver ikke at give hovedbrud. Det kunne give betydelige gevinster i form af effektivitet og produktivitet og hjælpe virksomheder med at vende tilbage på sporet med bæredygtighedsmål." 

Epsons markedsundersøgelse, som er foretaget af det uafhængige analyseinstitut Coleman Parkes, er baseret på svar fra 3.000 it-beslutningstagere fra 30 lande i Europa, Mellemøsten og Afrika.

De vigtigste undersøgelsesresultater omfatter:

Ændringer i udskrivning på grund af pandemien og konsekvenserne af hybridarbejde:

 • Stigende omkostninger: Størstedelenaf organisationer (89 %) har oplevet en stigning i deres udskrivningsomkostninger i de seneste 12-18 måneder med en gennemsnitlig stigning på 14 %.
 • Tab af kontrol:Det blev identificeret som et stort problem at bevare kontrollen over printerhardware under fjernarbejde, og kun 42 % sagde, at de til en vis grad havde det rette niveau af kontrol over beslutninger om printerkøb og -administration.  Selvom størstedelen af organisationer (93 %) pålagde en eller anden form for begrænsninger for, hvilke printere medarbejdere kunne købe til hjemmearbejde under pandemien, og de fleste (76 %) indførte nye retningslinjer, indrømmer 42 %, at overholdelse af disse foranstaltninger var begrænset. De største bekymringer i forbindelse med udskrivning derhjemme omfatter sikkerhed, ansvar for aktiver uden for kontormiljøet og forespørgsler om vedligeholdelse af produkter, der er købt individuelt af medarbejdere.
 • Fremkomst af hybride vaner:Selve udskrivningsadfærden ændres også. Der er i stigende grad fokus på kun at udskrive vigtige dokumenter og på printerne, som er under stort pres på vigtige tidspunkter, hvor der udføres lagret udskrivning, når medarbejderne kommer ind på kontorerne. Næsten halvdelen (44 %) mener derfor, at de vil skifte til mere centraliserede printerflåder inden for de næste to år som et resultat, mens ca. to tredjedele (64 %) af organisationerne allerede bruger en centraliseret gruppe af printere i det normale kontor-/arbejdsmiljø. For ca. en fjerdedel af organisationerne (23 %) mener respondenterne, at der vil være flere enheder tilgængelige for færre brugere. De forventede arbejdsmodeller varierer. Lidt over en tredjedel (36 %) af respondenterne rapporterer, at medarbejderne gradvist vil vende tilbage på arbejdspladsen, og 27 % rapporterer, at der vil blive brugt et rotationssystem.
 • Stigende betydning af udskrivning med krav om hastighed og pålidelighed:Halvdelen af respondenterne (49 %) mener, at udskrivning og udskrivningsteknologi vil blive vigtigere for deres organisation i løbet af de næste 12 måneder. Efter pandemien rapporterer størstedelen af respondenterne (72 %), at de har brug for mere pålidelige printere, 61 % mener, at udskrivning forbliver vigtig med hensyn til håndtering af vigtige data, og 53 % oplyser, at de har brug for højere udskrivningshastigheder for at imødekomme efterspørgslen.
 • Bæredygtighedsmål i fare:Størstedelen af respondenterne (69 %) mener, at hensyntagen til miljømæssig og social påvirkning vil blive vigtigere for deres organisationer i kølvandet på Covid-19-pandemien, men halvdelen indrømmer, at bæredygtighed har haft en mindre prioritet i de seneste 12-18 måneder. Selvom 60 % af respondenterne forventer at se et skift mod mere bæredygtig udskrivning som et resultat af hybridarbejde, mener næsten to tredjedele (61 %), at udbredelsen af nye printere, der understøtter hjemmearbejde, hindrer, at de når deres bæredygtighedsmål.
 • Energiforbrug er en grundlæggende udfordring: Selvom 95 % af organisationerne overvåger energiforbruget i deres printerflåde, har kun 35 % et klart overblik. Der er dog et stærkt ønske om at forbedre forståelsen af de besparelser, der kan opnås ved at ændre den måde, som printerflåden håndteres på (66 %) og ved at ændre typen af printere i brug (57 %).
 • Udbredte misforståelser: Selvom undersøgelsen afslørede en mangel på viden om fordelene ved inkjetudskrivning, mente respondenterne, at de er nemmere at vedligeholde, tilbyder bedre udskriftskvalitet og er billigere i drift.
   

 

Kommentarer til redaktør

Metodologi: Epsons markedsundersøgelse
Undersøgelsen, blev udført blandt 3.000 respondenter i 30 lande i Europa, Mellemøsten og Afrika, blev foretaget af det uafhængige analyseinstitut Coleman Parks i januar 2022. Respondenterne er it-beslutningstagere fra organisationer med mindst 340 medarbejdere i forskellige brancher, herunder forretningsmæssige og professionelle tjenester, offentlige institutioner, sundhedsvæsen, uddannelse, detail, juridiske og finansielle tjenester. 

Om Epson varmefri inkjetprinter til erhvervsbrug

Epsons varmefri inkjetprinter til erhvervsbrug giver mange fordele til moderne organisationer, sparer tid og plads, skaber bedre arbejdsmiljøer, reducerer emissioner og nedsætter udgifter. Fordele:

 • Mindre strømforbrug sparer energi og penge: Epsons varmefri teknologi bruger op til 83 % mindre energi 1. Da inkjetprintere ikke har nogen fikseringsenhed, der skal opvarmes, giver det dig et betydeligt mindre strømforbrug.
 • Sparer tid med ensartet, hurtig udskrivning: Varmefri teknologi kræver ingen opvarmning, når printeren tændes eller vækkes fra dvale. Dette betyder, at den begynder at udskrive straks, hvilket gør den op til 50 % hurtigere fra klar sammenlignet med laserprintere.
 • Færre udskiftningsdele giver mindre miljøpåvirkning: Laserprintere har typisk flere forbrugsmaterialer og kræver i mange tilfælde regelmæssig udskiftning af valse, overførselsbælte og fikseringsenhed. Takket være den varmefri teknologi producerer vores inkjetprintere op til 96 % færre brugte forbrugsvarer end laserprintere. 
 • Mindre vedligeholdelse øger produktiviteten: Den varmefri struktur i Epsons inkjetprintere betyder, at der er færre dele, som kan blive beskadigede, hvilket reducerer omfanget af vedligeholdelse.
author avatar

Author profile

Christina Moss

Marketing Service Specialist, Epson Denmark

Om Epson

Epson er en globalt førende producent, som forbinder mennesker, ting og information med sine originale, effektive og kompakte præcisionsteknologier. Med et produktudbud, der strækker sig fra inkjetprintere og digitale udskrivningssystemer til 3LCD-projektorer, ure og industrirobotter, er firmaet fokuseret på at skabe innovationer og at overgå kundens forventninger med hensyn til inkjet, visuel kommunikation, wearables og robotteknologi.

Med den japanskbaserede Seiko Epson Corporation i spidsen har Epson Group mere end 81.000 medarbejdere i 85 virksomheder verden over og er stolte over at kunne bidrage til de samfund, gruppen opererer i og deres fortsatte bestræbelser for at reducere miljøpåvirkninger.

global.epson.com

Artikeloplysninger

UDGIVELSESDATO
TAGS
#inkjet

Downloads

Related press releases

Epson vinder DataMaster Lab’s GREEN Award 2022 for sine PrecisionCore-inkjetprintere og MFP’er
LÆS MERE
Epsons forpligtelse over for bæredygtig inkjetteknologi betaler sig, da branchen i stigende grad efterspørger produkter, hvor man fokuserer på klimaet
LÆS MERE
Epson og modehuset Brunello Cucinelli er førende inden for den globale vision for teknologiaktiveret cirkulær økonomi
LÆS MERE