Epson Europe, den første teknologivirksomhed der opnår en international certificering for tilpasning af sine CSR-administrationssystemer til FN’s mål for bæredygtig udvikling

 • Denne certificering er en anerkendelse af, at virksomheden har tilpasset sin virksomhed, så den understøtter en lang række mål om bæredygtig udvikling (SDG'er)
 • Epson Europe har samarbejdet med Bureau Veritas om at certificere tilpasning til FN's SDG'er

Epson Europe annoncerer, at de er den første virksomhed i sin branche, der har opnået international certificering for, at virksomhedens CSR-administrationssystemer er i overensstemmelse med FN's SDG'er, og dette er valideret af den førende globale certificeringsorganisation Bureau Veritas. Denne certificering anerkender, at virksomheden har tilpasset sin virksomhed til at støtte en lang række SDG'er som reaktion på FN's globale opfordring til at håndtere planetens mest presserende problemer inden 2030.

Dagens meddelelse understreger Epson Europes engagement som en retfærdig, ansvarlig og bæredygtig virksomhed. FN's mål for bæredygtig udvikling, der blev vedtaget i 2015, er et resultat af et samarbejde mellem mere end 190 lande og 1.500 virksomheder om at identificere og adressere globale muligheder og udfordringer. Målenes overordnede formål på 17 klart definerede områder er at forbedre sundhed og uddannelse, reducere uligheder, fremme den økonomiske vækst og bekæmpe klimaændringer.

Forretning for en bedre verden

Virksomheder er en vigtig komponent i opnåelsen af de 17 SDG'er. Generalsekretæren for FN, Ban Ki-moon, udtaler, at "Virksomheder er en vigtig partner (...), og vi opfordrer virksomheder overalt til at vurdere deres miljøpåvirkning, opstille ambitiøse mål og kommunikere gennemsigtigt om resultaterne."

Præsidenten for Epson Europe B.V, Yoshiro Nagafusa, udtaler: "Epson har besvaret FN's opfordring til bedre forretning ved at anvende vores effektive, kompakte og præcise teknologier til at skabe en fredelig og velstående verden. I samarbejde med Bureau Veritas er vores kort-, mellem- og langsigtede planer fuldt fokuseret på at realisere denne vision. FN's SDG'er er nu Epson Europas kompas, når vi navigerer mod en retfærdig, ansvarlig og bæredygtig fremtid."

Krævende globale standarder

Epson Europe har samarbejdet med Bureau Veritas om at certificere tilpasning til FN's SDG'er. Som en førende ekstern revisions- og certificeringstjeneste tester Bureau Veritas virksomheder og andre organisationer i forhold til krævende globale standarder. Virksomheden har overvåget Epsons bestræbelser på at implementere strenge systemer og processer, der omhyggeligt og grundigt evaluerer virksomhedens SDG-handlinger.

Pedro González, teknisk direktør for certificering hos Bureau Veritas, udtaler: "Epson Europe forstår, at forpligtelsen over for FN's SDG'er er for vigtig til at blive overladt til tilfældighederne, og har valgt at integrere dem i kernen af deres forretningsstrategier. Vi anvender strenge standarder i vores revisioner, og Epson har foretaget de nødvendige ændringer for at være den første teknologivirksomhed, der modtager international certificering for et CSR-administrationssystem, der er i overensstemmelse med målene for bæredygtig udvikling. Dette gælder for alle aktiviteter, der har relation til salg, marketing, distribution og eftersalg af Epsons produkter og tjenester. Epsons arbejde her er et vidnesbyrd om vores fælles forpligtelse til at skabe en bedre verden."

Gennemsigtighed, ansvarlighed og handling

For at opnå Bureau Veritas-certificering har Epson indført nye systemer og processer. Dette omfatter udvikling af en ny politik, der er tilpasset FN's SDG'er, som bringer forretningspraksis og individuelle handlinger fra medarbejderne tættere på hinanden for at:

 • skabe løbende forbedring af ydeevnen for bæredygtighed
 • kontrollere risici i forbindelse med bæredygtighed
 • demonstrere disse forpligtelser og tiltag over for eksterne aktionærer for at tilskynde til et bredere engagement over for FN's SDG-principper.

Denne politik er en del af Epsons UN SDG Management System (SMS), en bred styringsstruktur, der sikrer implementering på tværs af organisationen. SMS:

 • justerer formål, mission og strategisk retning
 • skitserer virksomhedens overordnede målsætninger
 • angiver retningen for lokale mål og handlinger
 • og dokumenterer de fortsatte bestræbelser på at opfylde kravene i CSR-administrationssystemet, så de svarer til FN's SDG.

Epson Europe har nu forpligtet sig til løbende certificering af Bureau Veritas. Der foretages regelmæssige revisioner hvert år.

Henning Ohlsson, Sustainability Director, Epson Europe, udtaler, "Certificeringen af et administrationssystem, der er tilpasset til FN's SDG sætter nye standarder med hensyn til gennemsigtighed og ansvarlighed. Det bidrager til en klarere forståelse af vores virksomheds påvirkning på tværs af klart definerede indikatorer som uddannelse, økonomisk vækst, rimeligt arbejde, ansvarligt forbrug og produktion samt kampen mod klimaændringer. Vi er også klar over, at Epson Europe ikke eksisterer i et vakuum - og vi håber, at vores arbejde her fungerer som et vartegn for andre teknologivirksomheder, når vi alle arbejder hen mod en mere retfærdig, mere ansvarlig og bæredygtig verden."

Bertrand Martin, administrerende direktør for Bureau Veritas i Spanien og Portugal, udtaler: "Virksomhedernes rolle mod at opnå en bæredygtig udvikling er af afgørende betydning. Som en uafhængig tredjepart hjælper vi virksomheder med at integrere den i deres strategi og kontrollere overholdelse. Epson Europe er et eksempel på den form for adfærd og det engagement, som samfundet kræver."

 

Bemærkninger til redaktør

Hos Epson forstår vi, at jorden og dens ressourcer er dyrebare og begrænsede, og at klimaændringer kræver øjeblikkelig og samordnet handling. Vi mener, at virksomheder spiller en stor rolle i at agere i koordinerede globale reaktioner.

Det betyder:

 • Epson lover at bruge 770 millioner euro på dekarbonisering, lukning af ressourcekredsløbet og udvikling af miljøvenlige teknologier inden 2030.
 • Epsons innovative løsninger hjælper vores kunder med at opnå cirkulære, bæredygtige og CO2-neutrale operationer, herunder gennem varmefrie og energieffektive udskrivningsteknologier og PaperLab, som forvandler affaldspapir til nyt papir gennem en nærmest vandfri proces.
 • Epson når de højeste niveauer af vandsikkerhed og klimabevarelse på den prestigefyldte CDP A-liste.
 • Epson har opnået EcoVadis Platinum-status for tredje år i træk.
 • Epson har underskrevet FN's Global Compact og tilstræber at overholde alle 17 FN-mål for bæredygtig udvikling.
 • Epson er et engageret medlem af Responsible Business Alliance.

Ved at følge denne sti har Epson til formål at inspirere og få regeringer, virksomheder og enkeltpersoner til at gennemføre den transformationsændring, der er nødvendig for at håndtere klimakrisen. Med samarbejde tror vi hos Epson på, at vi sammen kan skabe en bedre verden.

 

 

Author profile

Christina Moss

Marketing Service Specialist, Epson Denmark

Om Epson

Epson er en globalt førende producent, som forbinder mennesker, ting og information med sine originale, effektive og kompakte præcisionsteknologier. Med et produktudbud, der strækker sig fra inkjetprintere og digitale udskrivningssystemer til 3LCD-projektorer, ure og industrirobotter, er firmaet fokuseret på at skabe innovationer og at overgå kundens forventninger med hensyn til inkjet, visuel kommunikation, wearables og robotteknologi.

Med den japanskbaserede Seiko Epson Corporation i spidsen har Epson Group mere end 81.000 medarbejdere i 85 virksomheder verden over og er stolte over at kunne bidrage til de samfund, gruppen opererer i og deres fortsatte bestræbelser for at reducere miljøpåvirkninger.

global.epson.com

Artikeloplysninger

UDGIVELSESDATO
TAGS
#CSR, #SDGs, #Sustainability

Downloads

Related press releases