Bæredygtighed er ikke kun afgørende for miljøet. Det er også godt for forretningen.

By Epson Blog Team

Det er blevet et vigtigt element i god forretningspraksis. De organisationer, der ikke overvejer deres bæredygtighedstiltag, kommer til at miste en konkurrencemæssig fordel.

Når det kommer til teknologi, er bæredygtighed blevet endnu vigtigere for kunder og medarbejdere. Millenniumgenerationen, som i stigende grad bliver beslutningstagere og ledere i deres egne virksomheder, bekymrer sig meget om deres indkøbsbeslutningers miljøpåvirkning - både inden for forretningen og i deres privatliv. På tværs af alle aldersgrupper er prisen desuden ikke længere det eneste aspekt, der styrer folks købsbeslutninger - mange mennesker overvejer nu også et brands bæredygtige image.

Vi har for nylig udført forskning i folks holdninger til bæredygtighed, hvilket har kastet lys over i hvor høj grad, miljømæssig og social anseelse er blevet den nye kampplads, hvor man kan vinde både kunders og medarbejderes gunst. Vores data antyder, at miljømæssige og sociale problemstillinger er vigtige for 71 % af de adspurgte. Dette gælder uanset om de er forbrugere eller de træffer personlige købsbeslutninger (31 %), eller når man ser på de organisationer, som de arbejder for (32 %).

COVID-19 har revet mange af de bekymringer, som indtil nu har simret lige under overfladen, op med rode. Pandemien har kastet lys over vigtigheden af sociale og miljømæssige problemer og gjort mange mennesker opmærksomme på vigtigheden af dem. Miljømæssige bekymringer fylder nu meget i den sociale bevidsthed. Det er derfor ikke overraskende, at 75 % mener, at arbejdsgiverne bør fokusere mere på sociale og miljømæssige spørgsmål i kølvandet på COVID-19.

Grøn teknologi i hjemmet

Mens vi har brugt så meget af vores tid på at arbejde hjemmefra, har mange af os været afhængige af teknologi til at udføre vores arbejdsopgaver. Ifølge de seneste tal fra ONS, i april 2020, arbejdede 46 % af medarbejderne i nogen grad hjemmefra, hvoraf 86 % af dem gjorde det som følge af coronavirus.

Hjemmearbejdet har medført, at folk er begyndt at vurdere bæredygtigheden af den teknologi, de bruger på deres hjemmekontor. Vores forskning afspejler dette, idet 70 % af respondenterne mener, at det teknologiske udstyr til hjemmearbejdspladsen skal holde længe, være energieffektivt og reducere mængden af affald.

Virksomhederne kæmper stadigvæk med at holde trit

På trods af den øgede betydning af bæredygtige og etiske forretningspraksisser kæmper mange virksomheder stadigvæk med at følge udviklingen. Takket være nyhederne om vaccinerne befinder vi os nu på den lange vej tilbage mod økonomisk bedring og en form for normalitet, men der hersker stadigvæk tvivl om virksomhedernes beredskab efter COVID-19. Vores forskning viser, at kun 24 % af beslutningstagerne mener, at overvejelser om miljømæssige og sociale påvirkninger er fuldt ud implementeret i planerne vedrørende at komme tilbage til arbejdspladsen samt genopretningen af erhvervslivet.

Ligeledes er mange virksomheder stadig ubeslutsomme med hensyn til vigtigheden af miljømæssige og sociale problemstillinger efter COVID-19. Dette understreges af det faktum, at kun 33 % af virksomhedernes beslutningstagerne mener, at de økologiske og sociale påvirkninger vil være væsentligt vigtigere efter COVID-19. Dette står i skarp kontrast til de 75 % af forbrugerne og medarbejderne, der køber hos og arbejder for dem, har svaret.

For de virksomheder i vores undersøgelse, der prioriterer bæredygtighed, forventer 86 % at se en stigning i deres forretnings fortjeneste i de kommende et til fem år. Indvirkningen af stærke miljømæssige og sociale garantier vil også kunne mærkes på mindre håndgribelige forretningsområder og vil fremme positive følelser over for varemærker. 44 % mener, at stærke miljømæssige og sociale handlinger har en positiv indflydelse på opfattelsen af varemærket, 40 % på medarbejderloyalitet og 38 % på arbejdsstyrkens produktivitet.

Aldersfaktoren

Interessant nok ser vi en bemærkelsesværdig holdningsændring, hvad angår forretningsmodenhed. Fire ud af fem iværksættervirksomheder anser det som en prioritet at leve op til de miljømæssige og sociale påvirkningsmål. Men kun to ud af tre virksomheder, der er over ti år gamle, har det på samme måde.

Vi bemærkede også en ændring i holdningen til bæredygtighedsovervejelser afhængig af respondenternes alder. Mens kun 63 % af personer over 54 år mener, at miljømæssige og sociale problemstillinger vil blive vigtigere efter COVID-19 (sammenlignet med 85 % af generation Z), er de omvendt den aldersgruppe, der scorer højest i deres krav til produktkvalitet (51 %), energieffektivitet (48 %) og reduktion af affald (45 %).

Bæredygtighed påvirker forretningsstrategien

Vores forskning viser, hvordan sociale og miljømæssige problemer vil spille en mere fremtrædende og - i et vist omfang - polariserende rolle for forbrugere, arbejdsgivere og medarbejdere.  Samtidig med, at mange forstår, at bæredygtighed ikke længere blot er en indskydelse men tværtimod kommer til at forme virksomhedernes retning og tiltrækningskraft over for såvel kunder som medarbejdere, vil de, der ikke formår at følge tempoet, sandsynligvis tabe på lang sigt.

Om Epson

Epson er en globalt førende producent, som forbinder mennesker, ting og information med sine originale, effektive og kompakte præcisionsteknologier. Med et produktudbud, der strækker sig fra inkjetprintere og digitale udskrivningssystemer til 3LCD-projektorer, ure og industrirobotter, er firmaet fokuseret på at skabe innovationer og at overgå kundens forventninger med hensyn til inkjet, visuel kommunikation, wearables og robotteknologi.

Med den japanskbaserede Seiko Epson Corporation i spidsen har Epson Group mere end 81.000 medarbejdere i 85 virksomheder verden over og er stolte over at kunne bidrage til de samfund, gruppen opererer i og deres fortsatte bestræbelser for at reducere miljøpåvirkninger.

global.epson.com/

Artikeloplysninger

UDGIVELSESDATO

Author

Author profile

Epson Blog Team

Our team of bloggers have a passion for how technology can improve your lives and want to share this with you.