Epson си партнира с National Geographic, за да стимулира фирмите да намалят потреблението на енергия като мярка срещу климатичните промени

Epson си партнира с National Geographic, за да стимулира фирмите да намалят потреблението на енергия като мярка срещу климатичните промени

Epson обединява сили с National Geographic, за да насърчи опазването на световния пермафрост (заледената земя под полярните райони на планетата) в стартиралата наскоро кампания „Turn Down the Heat“, целяща намаляване на потреблението на енергия.

Причината за стартирането ѝ е прогнозата на учените, че световният пермафрост ще се разтопи изцяло до 2100 г., което ще доведе до драстични промени в екосистемите, повишаване на морското равнище в световен мащаб и освобождаване на над 950 милиарда тона метан в атмосферата. Epson и National Geographic се обединяват и си поставят за цел да повишат осведомеността за това как фирмите могат да намалят участието си в глобалното затопляне.

„Turn Down the Heat“ се ръководи от д-р Кейти Уолтър Антъни, изследовател от National Geographic, която участва в надзора на арктическите обсерватории в Аляска и Русия и следи дълготрайното влияние върху климатичните промени. Нейните новаторски проучвания в областта на защитата на пермафроста са представени в поредица от видеоклипове, инфографики и онлайн съдържание в сътрудничество с Epson и National Geographic и могат да бъдат намерени на адрес: heatfree.epson.com.

Д-р Антъни коментира: „Арктика буквално се топи пред очите ни. Смятаме, че до 10% от прогнозираното глобално затопляне през този век може да дойде от размразяване на пермафроста, като това ще окаже влияние върху цялата Земя. Изборът, който правим, наистина има значение в професионален и личен аспект. А когато бизнесът и хората взимат интелигентни решения относно това каква технология използваме, това също ще има положително значение за нашата среда.“  

Пестенето на енергия е от съществено значение в борбата срещу глобалното затопляне, но има множество технологии, които потребяват значителни количества енергия и се използват от фирмите всяка секунда. Новаторската гама принтери на Epson с технология без нагряване се противопоставя на тази тенденция, като използва по-малко енергия и резервни части и оказва по-малко влияние върху околната среда.

Президентът на Epson Ясунори Огава коментира:„Устойчивостта е в основата на всичко, което правим в Epson, и ние сме поели ангажимента не само да намалим собственото си влияние върху околната среда, но и да помогнем на нашите клиенти да направят същото. Надяваме се, че чрез нашите технологии ще допринесем за преодоляване на глобалните екологични проблеми заедно с нашите клиенти и бизнес партньори.

Кампанията посочва пет ключови стъпки, които фирмите могат да предприемат в борбата за опазване на нашия пермафрост, включително:

  1. Намаляване на потреблението на енергия:От уредите до принтерите, устройствата в офисите могат да отделят значително количество топлина. Когато дойде време да бъдат сменени, е добре фирмите да прегледат наличните алтернативни устройства без нагряване – всяко от тях допринася за намаляване на глобалното затопляне и помага на фирмите да постигат своите цели за екологично, социално и корпоративно управление (ESG).

 

  1. Приобщаване към кръговата икономика:Независимо дали става въпрос за офис мебели, опаковки или електронни устройства, при производството – както и при унищожаването им – може да се генерира много топлина. Винаги, когато е възможно, фирмите трябва да търсят начини новите покупки и старите отпадъци да идват от и да се връщат обратно в кръговата икономика. 

 

  1. Преосмисляне на използването на вода и възобновяеми източници:По отношение на електроенергията на работното място, фирмите трябва да помислят колко енергия могат да си осигурят от чисти възобновяеми източници, като слънчева и вятърна енергия, тъй като изкопаемите горива допринасят значително за затоплянето на земната атмосфера. Това се отнася и за отоплението и пречистването на водата, така че фирмите трябва да се стремят да намалят използването на вода, доколкото е възможно, включително да прилагат технологии със сензори за вода.

 

  1. Въвеждане на устойчивостта като ценност в цялата верига на доставки:В наши дни устойчивостта е важен въпрос за всички организации и тези, които я приемат сериозно, са прозрачни относно мерките, които прилагат за спасяването на планетата. Ако устойчивостта е важна за дадена фирма, тя трябва да извърши комплексна проверка и на фирмите, от които купува и с които си партнира – а те в крайна сметка имат силата да прокарат устойчивостта като ценност още по-далеч по цялата верига на доставки.

 

  1. Поглед към бъдещето:В надпреварата с времето за спасяване на нашата планета не е достатъчно фирмите да престанат да използват хартия и да сложат кошчета за разделно събиране – те трябва да имат ясен план за „нулеви емисии на СО2“, който обхваща всичко – от използването на възобновяема енергия до намаляването на потреблението на вода. Поставянето на солидни цели за екологично, социално и корпоративно управление (ESG) и осигуряването на ясна пътна карта за изпълнението им е от съществено значение в борбата срещу климатичните промени. И фирмите трябва да са прозрачни по отношение на това, тъй като клиентите повече от всякога се интересуват от „зелените технологии“, а липсата на такива може да ги отблъсне.

 

Посетете центъра „Turn Down the Heat“ на Epson тук: [Insert Link]

 

КРАЙ

За Epson
Световен лидер в технологиите, Epson поема ангажимента за съвместно постигане на устойчивост и обогатяване на общностите чрез своите ефективни, компактни, прецизни и цифрови технологии за свързване на хората, нещата и информацията. Компанията е фокусирана върху решаването на обществени проблеми чрез своите иновации в печата в офиса и дома, търговския и индустриалния печат, производството, графичните материали и начина на живот. До 2050 г. Epson ще постигне нулеви емисии на въглероден диоксид и ще спре да използва невъзобновяеми ресурси като нефт и метал.

Ръководена от базираната в Япония Seiko Epson Corporation, разрасналата се в целия свят Epson Group генерира продажби от около 1 трилион японски йени годишно.
www.global.epson.com/  

 

Информация за Epson Europe

Epson Europe B.V. – дружество, базирано в Амстердам – е регионалното седалище на Групата за Европа, Близкия изток, Русия и Африка. През финансовата 2018 година Epson Europe има 1830 служители и реализира продажби в размер на 1,7 милиарда евро.

www.epson.eu

 

За технологията без нагряване PrecisionCore от Epson

Технологията без нагряване на Epson не изисква топлина в процеса на изтласкване на мастилото. Вместо това се прилага натиск върху пиезо елемента, което намалява влиянието върху околната среда и увеличава производителността без компромиси. 

Технологията без нагряване има четири предимства:

–              ниско потребление на енергия, с което спестявате енергия и пари

–              малко резервни части, малко въздействие върху околната среда

–              пестите време с постоянно високата скорост на печат

–              малко намеса от страна на потребителя за по-висока производителност

author avatar

Author profile

Epson Blog Team

Our team of bloggers have a passion for how technology can improve your lives and want to share this with you.

About Epson

Epson is a global technology leader dedicated to co-creating sustainability and enriching communities by leveraging its efficient, compact, and precision technologies and digital technologies to connect people, things, and information. The company is focused on solving societal issues through innovations in home and office printing, commercial and industrial printing, manufacturing, visual and lifestyle. Epson will become carbon negative and eliminate use of exhaustible underground resources such as oil and metal by 2050.

Led by the Japan-based Seiko Epson Corporation, the worldwide Epson Group generates annual sales of around JPY 1 trillion.

global.epson.com

Информация за статията

ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ
ТАГОВЕ
#TurnDownTheHeat

Файлове за сваляне

Related press releases

Мастиленоструйното етикетиране по заявка може да намали емисиите на CO2 с 6,7 милиона тона годишно
ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ
Epson се ангажира да постигне отрицателен въглероден отпечатък и да не използва суровини от полезни изкопаеми до 2050 г.
ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ
Въпреки исканията на клиенти и служители по-малко от 1/4 от бизнесите поставят устойчивостта и социалните въпроси сред трите най-големи приоритета през 2020 г., но очакванията след ковид са окуражаващи
ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ