Глобално проучване на Epson разкрива смразяваща липса на реалистичност по отношение на климата — 46% от хората все още са оптимисти, че климатичната криза няма да ги застигне, докато са живи

Глобално проучване на Epson разкрива липса на климатична реалистичност — 46% все още са оптимисти, че ще избегнат климатичната криза

Нови изследвания подчертават значителната разлика между това как се възприемат климатичните промени и колко тежко и неотложно е положението

 

Публикуване: 10 септември 2021 г.

Отбелязвайки 50 дни до началото на Климатичната конференция на ООН COP 26 в Обединеното кралство през ноември, Epson обявява резултатите от своя климатичен барометър. Проучването на Epson установява потенциално опасна пропаст между реалния климат и разбирането на хората за катастрофалния му ефект. Проучването обхваща глобално възприятие и усещане относно климатичните промени на 15 264 потребители в Азия, Европа, Северна Америка и Южна Америка.

Насрочен така, че да подпомогне дискусиите на конференцията COP 26, целта на климатичния барометър на Epson е да се повиши обществената осведоменост за въздействията на климатичните промени, да се повлияе върху трансформиращи бизнес решения и да се информират по-добре законотворците.

Липса на реалистичност: Оптимизъм срещу доказателства

В барометъра взеха участие индивиди от Австралия, Бразилия, Китай, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Сингапур, Южна Корея, Испания, Тайван, Обединеното кралство и САЩ. На въпроса какви са възгледите им относно способността на човечеството да избегне климатичните кризи в периода, обхващат техния живот, близо до половината от респондентите (46%) заявяват, че са оптимисти в „голяма“ до „известна“ степен. Това е значително повече от онези едва 27%, които посочват, че са много или донякъде песимистично настроени.

Най-популярните причини в подкрепа на този оптимизъм са повишаването на обществената осведоменост за климатичните промени (32%), способността на науката и технологиите да предоставят решения (28%) и преминаването към възобновяеми енергии (19%). В световен мащаб 5% от респондентите не вярват, че изобщо има спешен проблем с климата – САЩ (11%), Германия (7%) и Обединеното кралство (6%) попълват списъка на отричащите климатичните промени. 

Докато Междуправителственият панел за климатичните промени (IPCC) съобщава, че за възстановяването от някои промени в климата, предизвикани от човека, ще бъдат нужни хилядолетия, [i]и имайки предвид дългия списък от глобалните събития – включително най-горещия юли [ii]в историята, горски пожари [iii]в Европа, Северна Америка и Азия и наводнения [iv]в Китай, Колумбия и Германия – констатациите на барометъра на Epson, който измерва климатична реалистичност, сочат за триумф на оптимизма над доказателствата и опасна липса на климатична реалистичност.

Хенинг Олсон, директор за устойчиво развитие в Epson Europe, заяви: „На фона на извънредната ситуация с климата пред очите ни, е много тревожно, че толкова много хора не успяват да я разпознаят, или дори активно отричат, че съществува. Това е аларма за всички – правителства, бизнеси и физически лица – да работят заедно, така че COP 26 да вземе решенията и да вдъхнови действията, необходими за ограничаване на климатичните промени.“

Проверка на реалността: Разбиране срещу действие

Барометърът разкрива, че оптимизмът може да се дължи на невъзможността на хората да разпознаят климатичните промени и следователно – техния мащаб. Около три четвърти от анкетираните виждат връзката между климатичните промени и повишаването на глобалните температури (77%), екстремното време (74%) и пожарите (73%). В противовес на това, осведомеността спада до малко над половината за събития като глад (57%), масови човешки миграции (55%) и нашествия от насекоми (51%). Тук има значителни вариации в зависимост от региона, като най-много разбиране относно глада има в Тайван (72%) и най-малко – в САЩ (44%).

Според много хора отговорността да се справят с извънредната ситуация лежи на плещите на държавните и промишлените фигури. От анкетираните, повече от една четвърт (27%) идентифицират правителствата, а 18% – фирмите, като „най-отговорни“. Близо до 18% признават личната отговорност – като Индонезия води с най-висок резултат (30%), а Китай и Германия с най-нисък (и двете 11%). Насърчаващо е, че голям брой единични респонденти идентифицират отговорността като колективна (31%).

Въпреки че хората са готови да променят начина си на живот, за да се справят с кризата, някои действия са бавни. Барометърът показва, че: 65% са съгласни (планират да го направят или вече до правят) да намалят служебните и пътуванията през свободното време – но само 40% реално са ги ограничили. 68% са съгласни да преминат на електрически превозни средства – но само 16% са го направили. И 58% са съгласни хранителният им режим да е изцяло растителен, но само 27% са веган. Дори и за сравнително лесните решения, като бойкотирането на неустойчиви марки, на фона на 63% съгласни, само 29% вече са променили навиците си за пазаруване.

Бизнес реалност – сега е времето за действие

Барометърът за климатична реалност предполага, че за мнозина кризата с климата е нещо, което се случва на някой друг. Проучването разкрива, че само 14% от анкетираните смятат, че големите компании имат най-голяма отговорност за справяне със извънредната ситуация с климата, и едва 3% – малките (по-малко от 5-те процента отричащи климатичните промени), и също така сочи, че сега е моментът компаниите от всякакъв мащаб да играят по-голяма роля.

Компаниите могат да предоставят на други бизнеси и потребители иновации в подкрепа на устойчивостта. В Epson това е разработването например на инициативи за намаляване на въздействието на клиентите чрез използване на високо енергийно-ефективна технология за печат без нагряване; и научноизследователска и развойна дейност в областта на екологичните технологии, например естествено добити материали (непластмасови).

Отвъд иновациите в продуктите и материалите бизнесът може да постигне голяма промяна чрез насърчаване и демонстриране на отговорност към климата. Epson продължава и други дейности: преминаване към 100% възобновяема електроенергия и ангажиране с инициативи като проекта за възобновяема енергия RE100; работа за затваряне на ресурсния цикъл, например насърчавайки обновяването и повторната употреба на продукти; и участието в партньорства с голямо въздействие, като например работата с National Geographic за защита на вечната замръзналост (т.нар. пермафрост)[i]. защита на вечния лед [v].

Президентът на Epson Ясунори Огава коментира: „Откриването на липсата на климатична реалистичност показва, че от решаващо значение за справянето с извънредната ситуация е осъзнаването, съчетано с действие. Целта на Epson е да осигури тази информираност и необходимите технологии – за нашата компания, за други фирми и за потребителите – за да предизвикаме преобразуваща промяна. Устойчивото развитие е от основно значение за нашия бизнес план и е подкрепено от значителни ресурси – защото макар и да знаем, че пътят е дълъг, ние вярваме, че можем да изградим по-добро бъдеще.“

 

[i] https://www.ipcc.ch/2021/08/09/ar6-wg1-20210809-pr/

[ii] https://www.noaa.gov/news/its-official-july-2021-was-earths-hottest-month-on-record

[iii] https://www.bbc.co.uk/news/58159451

[iv] https://www.reuters.com/business/environment/china-germany-floods-expose-climate-vulnerability-2021-07-22/

[v] https://www.epson.co.uk/insights/article/epson-partners-with-national-geographic-to-encourage-businesses-to-turn-down-the-heat-in-the-fight-against-climate-change2

author avatar

Author profile

Epson Blog Team

Our team of bloggers have a passion for how technology can improve your lives and want to share this with you.

About Epson

Epson is a global technology leader dedicated to co-creating sustainability and enriching communities by leveraging its efficient, compact, and precision technologies and digital technologies to connect people, things, and information. The company is focused on solving societal issues through innovations in home and office printing, commercial and industrial printing, manufacturing, visual and lifestyle. Epson will become carbon negative and eliminate use of exhaustible underground resources such as oil and metal by 2050.

Led by the Japan-based Seiko Epson Corporation, the worldwide Epson Group generates annual sales of around JPY 1 trillion.

global.epson.com

Информация за статията

ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ

Файлове за сваляне

Related press releases